Välkommen till Intellecta AB

Här finner du information om Intellecta, våra bolag, och vår finansiella information. Det är även här du finner information om vårt bolagsstyrningsarbete.

Intellecta-aktien

Mer om Intellecta-aktien